Ministerul Educației și Cercetării oferă posibilitate pentru toți copiii din familiile refugiate din Ucraina de a participa la procesul educațional al Republicii Moldova

Încadrarea copiilor din familii refugiate din Ucraina în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova în anul de studii 2022-2023Copiii din familiile refugiate din Ucraina au dreptul la educație.

Если вы хотите прочитать этот документ на русском языке, нажмите на эту ссылку.

Partea I. Preînregistrare.

Ministerul Educației și Cercetării oferă copiilor de vârstă școlară și/ sau preșcolară din familii refugiate din Ucraina, aflate pe teritoriul Republicii Moldova, care doresc să se înscrie într-o instituție de învățământ din Republica Moldova să completeze formularul disponibil în limba română, ucraineană. și rusă (selectați limba de comunicare).

Ministerul Educaţiei şi Cercetării oferă copiilor din familii refugiate din Ucraina mai multe opțiuni de participare la procesul educațional:

 1. copiii din familii refugiate din Ucraina care au solicitat statutul de refugiat și au echivalat perioadele de studii anterioare sunt încadrați în instituții de învățământ general cu statut de elev;
 2. copiii din familii refugiate din Ucraina care se află temporar pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au stabilit echivalenţa perioadei de studii anterioare sunt înscrişi în instituţii de învăţământ în calitate de elev (cu statut de audient), având aceleași drepturi ca și cei cu statut de elev;
 3. copiii din familii refugiate din Ucraina au posibilitatea de a participa la procesul educațional online organizat de instituțiile de învățământ din Ucraina (în care au studiat anterior) și au acces la platforme și resurse educaționale create de Ministerul Educației și Științei din Ucraina.

Partea II. Informație suplimentară

 1. Lista instituțiilor de învățământ (licee și gimnazii și datele de contact) din Republica Moldova disponibile pentru încadrarea copiilor din familiile refugiate din Ucraina (accesați linkul);
 2. Lista instituțiilor de învățământ preșcolar (grădinițe și datele de contact) din Republica Moldova disponibile pentru instituționalizează copiilor de vârstă preșcolară din familiile refugiate din Ucraina (accesați linkul);
 3. Lista Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului din Republica Moldova (raionale/ municipale și datele de contact) (accesați linkul).

Partea III. Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări privind admiterea copiilor din familii refugiate din Ucraina în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova.

1. Este obligatoriu statutul de refugiat pentru înscrierea unui copil dintr-o familie refugiată din Ucraina într-o şcoală de instituţie de învăţământ generală din Republica Moldova?

Pentru admiterea în învățământul general (primar, gimnazial, liceal) deținerea statului de refugiat (sau solicitant de azil) nu este obligatoriu.

Toți copii din familii refugiate din Ucraina, aflate temporar pe teritoriul Republicii Moldova, au dreptul de a frecventa:

 • instituțiile de învățământ general cu școlarizarea în calitate de elev sau de audient (în funcție de solicitare). Atât elevii cât și audienții, în condiții egale participă la toate orele conform orarului, sunt asigurați cu manuale și la solicitare li se eliberează certificatul cu referire la rezultatele învățării și parcursul școlar realizat pe durata studiilor în Republica Moldova;
 • activități extrașcolare organizate în cadrul instituțiilor de învățământ general și/sau în instituțiile extrașcolare (centrele de creație ale copiilor, școli de arte, de sport, etc.), indiferent de calitatea de elev sau audient;
 • activități de asistență psihopedagogică și consiliere organizate de Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică sau de către psihologul școlar din instituția de învățământ din localitate;
 • activități non-formale organizate de Centrele de Tineret;
 • activități de asistență și reabilitare psiho-socială organizate de Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor.

2. Poate un elev dintr-o familie refugiată din Ucraina, înmatriculat într-o instituție de învățământ din Republica Moldova, să întrerupă procesul educațional în situația când familia decide să se întoarcă în Ucraina?

Da, poate, dacă aceasta este decizia familiei.

3. Este posibil să studiezi în Republica Moldova de la distanță (independent)?

• În conformitate cu legislația țărilor care acceptă înmatricularea în sistemul educațional a copiilor refugiați din Ucraina, cu ședere temporară, aceștia pot fi încadrați într-o instituție de învățământ de învățământ din Republica Moldova în baza cererilor părinților Acest lucru va permite elevilor să-și continue educația în mod sistematic fără întrerupere. La inițiativa organizațiilor nonguvernamentale ucrainene din anumite state țări, în colaborare cu autoritățile naționale/centrale din domeniul învățământului, pot fi organizate instituții de învățământ sau clase pentru refugiați, în baza standardelor și programelor educaționale din Ucraina.

• Eliberarea documentelor de studii realizate în asemenea instituții (cazuri) va fi efectuată de Școala Internațională Ucraineană sau de orice altă instituție de învățământ secundar general din Ucraina, care trebuie să aibă un încheiat un acord de colaborare cu organizația nonguvernamentale ucraineană /sau instituția de învățământ din Republica Moldova privind asistența în școlarizarea copiilor ucraineni. Toți elevii trebuie să fie, în conformitate cu procedura stabilită de legislația Ucrainei, înscriși la Școala Internațională Ucraineană sau la altă instituție de învățământ din Republica Moldova.

• Dacă școala în care au studiat copiii în Ucraina a organizat deja învățământ la distanță, elevii ar trebui încurajați să se conecteze la ea, acest lucru va fi potrivit, inclusiv din punct de vedere psihologic. Părinții, în acest caz, trebuie să poată stabilească legătura cu instituția lor de învățământ din Ucraina. Părinții, de asemenea, pot solicita, înmatricularea în Școala Internațională Ucraineană cu studierea în regim externat în baza studiilor individuale. Toate informațiile necesare sunt disponibile pe site-ul școlii - https://uis.org.ua ;

• În toate cazurile, pentru activitățile individuale sau în grup, copiii pot utiliza orice resurse online disponibile și, în primul rând, Școala ucraineană online (https://lms.e-school.net.ua , disponibilă și în versiune cu aplicație mobilă), ce include toate materialele didactice pentru clasele I-XI.

• Școala Internațională Ucraineană a Ministerului Educației și Științei din Ucraina a pregătit programe de auto-studiu și link-uri către manuale electronice și materiale didactice/multimedia. Programele de auto-studiu sunt compilate pe note și materii (https://uis.org.ua/methodic ).

 • Elevii înscriși în clasele finale (a IX-a și a XII-a) vor susține examenele finale pe picior de egalitate cu elevii din Republica Moldova?

Da, elevii din clasele finale (a IX-a și a XII-a) vor susține examenele finale în condiții similare cu elevii din Republica Moldova.

 • Cum procedăm în situația când școala în care a studiat copilul se află pe teritoriul ocupat temporar al Ucrainei și este imposibilă obținerea dosarului personal (pierdut, ars etc.)?

Dacă este imposibilă obținerea, de pe teritoriul ocupat al Ucrainei, a dosarului personal al copilului, părinții au posibilitatea de a solicita ca copilul să fie admis la școală fără aceste documente atât cu statut de elev cât și de audient. Frecventarea instituției de învățământ în calitate de audient presupune participarea în procesul educațional cu înregistrarea în registrul provizoriu a datelor cu referire la rezultatele învățării și a frecvenței la ore. În cazul în care copilul are statut de refugiat sau o cerere la Biroul pentru Migrație și Azil, atunci părintele/elevul poate/se poate adresa, în funcție de locul de reședință temporară, la direcția locală de învățământ, precum și la administrația publică locală.

 • Este posibilă înscrierea în clasa I-a în școala cu predare în limba română dacă copilul nu a studiat anterior limba română sau a studiat opțional câteva luni?

Dacă vrei să începi să studiezi în limba română, va trebui să dai un test la școală pentru a determina nivelul de cunoaștere a limbii române.

 • Este posibil să înscrii copilul cu statut de audient și la pregătirea tuturor documentelor necesar, pe parcursul unui an, să fie transferat cu statut de elev?

Da, se poate, conform Instrucțiunii Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova https://mec.gov.md/sites/defau....

Partea IV. Întrebări de procedură.

 • Este obligatorie traducerea în limba română a dosarului personal al elevului și legalizarea traducerii?

În funcție de limba de instruire din instituția de învățământ solicitată și limba în care a fost întocmit dosarul personal al elevului. Deci, unele documente vor fi acceptate fără modificări dacă sunt în limba rusă. Alte instituții de învățământ pot solicita traducerea documentelor dacă acestea sunt în ucraineană.

 • Sunt necesare certificate de vaccinare?

Toți copii, indiferent de naționalitate, trebuie să aibă certificat de vaccinare. Dacă vreuna dintre vaccinări lipsește, atunci puteți contacta medicul local de la locul de reședință.

 • Am nevoie de documente de la ambii părinți ai unui copil dacă unul dintre ei se află în Ucraina și nu poate părăsi teritoriul țării (bărbați de vârstă militară)?

La trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, procură (declarație de consimțământ) nu este necesară pentru copiii minori dacă aceștia sunt însoțiți de un singur părinte.

 • Se poate aplica la o școală care se află într-un alt sector al orașului față de locul de reședință?

Da, îți poți înscrie copilul la o școală din alt sector, dacă școala are locuri libere pentru a primi noii elevi.

 •  Este obligată conducerea școlii să explice în mod oficial refuzul de a înscrie un elev dacă toate documentele sunt colectate?

Da, dacă toate documentele sunt în regulă, atunci școala trebuie să dea un răspuns în scris despre refuzul de a accepta copilul. În conformitate cu Instrucțiunea privind înscrierea în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova a copiilor din familii de refugiați din Ucraina, dacă sunt disponibile toate documentele necesare, cererea nu trebuie respinsă.

 • Părinții unui elev din Ucraina trebuie să plătească ceva la școală?

Învățământul în învățământul general al Republicii Moldova este gratuit pentru toți elevii, indiferent de cetățenia acestora.

 •  Unde se pot adresa în cazul unor conflicte interne în procesul de învățare?

În cazul unei situații conflictuale, trebuie să contactați imediat administrația instituției de învățământ sau un psiholog care vă poate oferi asistență și sprijin.