Юридична допомога та консультація від CDPD - Центру з прав осіб з обмеженими можливостями / Юридическая помощь и консультация от CDPD - Центра по правам лиц с ограниченными возможностями

Люди з обмеженими можливостями (з інвалідністю), тимчасово переміщені з України, їхні батьки, а також їхні родичі або законні представники, можуть отримати безоплатну інформаційну допомогу та юридичну консультацію під час перебування в Молдові.

Юристи CDPD - Центру з Прав Осіб з Обмеженими Можливостями надають допомогу в таких сферах: 

 • процедури, пов'язані з отриманням документів, що засвідчують особу, включно з отриманням документів цивільного стану, необхідних для доступу до послуг;
 • процедури, що стосуються імміграції та біженства, включно з визначенням статусу біженця і порядком отримання законного проживання;
 • процедури і правила реєстрації тимчасово переміщених осіб, необхідних для доступу до послуг;
 • житлові, земельні та майнові права;
 • трудове законодавство та порядок влаштування на роботу;
 • доступ до основних послуг у сфері охорони здоров'я, освіти, соцзахисту тощо;
 • оплата витрат на оформлення документів осіб з України.
 • Для отримання інформаційної допомоги або юридичної консультації, зателефонуйте будь ласка на номер: 080008800 (дзвінок безкоштовний).

Якщо вам зручніше використовувати текстове повідомлення, щоб зв'язатися з нами, будь ласка, надішліть текст через Viber, за номерами: +37367880333+37379841189  або через Facebook Messenger на сторінку: CDPD Moldova або електронною поштою на: info@cdpd.md 

Послуги з юридичної допомоги фінансуються в рамках проєкту "Поліпшення безпечних умов для українських біженців з обмеженими можливостями в Республіці Молдова", що фінансується Норвезькою радою у справах біженців (NRC).

Люди с ограниченными возможностями (с инвалидностью), временно перемещенные с Украины, их родители, а также их родственники или законные представители, могут получить бесплатную информационную помощь и юридическую консультацию во время пребывания в Молдове.

Юристы CDPD - Центра по Правам Лиц с Ограниченными Возможностями оказывают помощь в следующих областях:

 • процедуры, связанные с получением документов, удостоверяющих личность, включая получение документов гражданского состояния, необходимых для доступа к услугам;
 • процедуры касаемые иммиграции и беженства, включая определение статуса беженца и порядок получения законного проживания;
 • процедуры и правила регистрации временно перемещенных лиц, необходимых для доступа к услугам;
 • жилищные, земельные и имущественные права;
 • трудовое законодательство и порядок устройства на работу;
 • доступ к основным услугам в сфере здравоохранения, образования, соцзащиты и др;
 • оплата расходов на оформление документов лиц из Украины.

Для получения информационной помощи или юридической консультации, позвоните пожалуйста на номер: 080008800 (звонок бесплатный).

Если вам удобнее использовать текстовое сообщение чтобы связаться с нами, пожалуйста отправьте текст через Viber, по номерам: +37367880333, +37379841189 или через Facebook Messenger на cтраницу: CDPD Moldova или по электронной почте на: info@cdpd.md 

Услуги по юридической помощи финансируются в рамках проекта "Улучшение безопасных условий для украинских беженцев с ограниченными возможностями в Республике Молдова", финансируемого Норвежским советом по делам беженцев (NRC).