Предупреждение о потенциальном мошенничестве \ Avertizarea cu privire la fraudă potențiala

26.10.2023
Опубликовано: Администратор Главный

Остерегайтесь потенциальных мошеннических схем! 

УВКБ ООН стало известно о потенциальном мошенничестве, исходящем с этого телефонного номера: +373 79 082 557. Это НЕ официальный номер структур УКВБ ООН в Молдове.

Администрация государственного портала dopomoga.gov.md также никак не связана с этим номером, и призывает всех быть бдительными и осторожными. 

Пожалуйста, НЕ переводите деньги и не оказывайте никаких услуг по просьбам, исходящих от данного номера, вне зависимости от того, кем может представляться звонящий(-ая) персона, использующая данный номер. 

Все электронные письма от УВКБ ООН будут отправлены с официального адреса электронной почты, заканчивающегося на "@unhcr.org".  Для сведения - государственные структуры и органы власти Республики Молдова используют адреса электронной почты, заканчивающиеся на @gov.md.

УВКБ ООН не использует адреса электронной почты, заканчивающиеся на "@protonmail", "@gmail" или "@hotmail". Обратите внимание, что УВКБ ООН и его партнеры никогда не требовали и не будут требовать оплаты за предоставляемые услуги или помощь.

Вся гуманитарная помощь и услуги предоставляются бесплатно.

Пожалуйста, СООБЩИТЕ об этом, если вас или кого-то из ваших знакомых попросили заплатить или оказать кому-то услугу в обмен на оказание услуг.

Atenție la potențiale scheme frauduloase! 

UNHCR a luat cunoștință de o potențială escrocherie care emană de la acest număr de telefon: +373 79 082 557. Acesta NU este numărul oficial al structurilor UNHCR din Moldova.

De asemenea, administrația portalului de stat dopomoga.gov.md nu are nicio legătură cu acest număr și îndeamnă toată lumea să fie vigilentă și atentă. 

Vă rugăm să NU transferați bani sau să oferiți servicii la solicitări de la acest număr, indiferent de cine ar putea fi apelantul sau apelanții care utilizează acest număr. 

Toate e-mailurile de la UNHCR vor fi trimise de la o adresă de e-mail oficială care se termină cu "@unhcr.org".  Pentru informații - instituțiile și autoritățile de stat din Republica Moldova utilizează adrese de e-mail care se termină cu @gov.md.

UNHCR nu utilizează adrese de e-mail care se termină în "@protonmail", "@gmail" sau "@hotmail". Vă rugăm să rețineți că UNHCR și partenerii săi nu au solicitat și nu vor solicita niciodată plata pentru serviciile sau asistența oferită.

Toate ajutoarele și serviciile umanitare sunt furnizate gratuit.

Vă rugăm să scrieți un MESAJ dacă dumneavoastră sau cineva pe care îl cunoașteți a fost rugat să plătească sau să facă o favoare în schimbul serviciilor.