Reguli de introducere în Moldova a ajutoarelor umanitare / Правила ввоза гуманитарной помощи в Молдову / Humanitarian aid import regulations in Moldova

English version of this text will be available soon. 
Русская версия текста доступна ниже. 

RO. Apreciem enorm ajutorul fiecărei persoane și organizații în susținerea acordată refugiaților din Ucraina! Ne dorim ca aceste eforturi colective să fie coordonate și transparente. Iată de ce am lansat o serie de proceduri simplificate pentru toți cei care vor să facă donații.

  • Doriți să importați în Moldova un ajutor umanitar în susținerea refugiaților ucraineni - pentru fondul comun de ajutor umanitar gestionat de Guvern?

Accesați procedura aici - Biroului relații cu diaspora

  • Doriți să importați în Moldova un ajutor umanitar în susținerea refugiaților ucraineni - pentru o entitate la alegerea donatorului?

Accesați procedura aici - Biroului relații cu diaspora

  • Vreți să contribuiți cu donații financiare în beneficiul refugiaților din Ucraina?

O puteți face prin MPay, Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice, sau prin transferuri bancare.

Rechizitele bancare pot fi accesate aici - https://dopomoga.gov.md/minfin-donate/ 

  • Vreți să importați în Moldova donații pentru refugiați, fără a parcurge procedura standard de documentare a lotului umanitar?

Donațiile pot fi transmise la postul vamal Leușeni, în depozitul gestionat de către Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF). Persoanele fizice vor declara lotul de mărfuri prin intermediul unor formulare tipizate, care vor servi drept act de predare – primire a donației. Ulterior, mărfurile vor fi transmise Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru repartizare către beneficiari. Serviciile de vămuire vor fi efectuate gratuit.

Sursă: decizie Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 10.03.2022

RU. Мы очень ценим помощь каждого человека и каждой организации в поддержке беженцев в Украине! Мы хотим, чтобы эти коллективные усилия были скоординированными и прозрачными. Именно поэтому мы запустили ряд упрощенных процедур для всех желающих помочь. 

  • Вы хотите ввезти в Молдову гуманитарную помощь в поддержку украинских беженцев - для совместного фонда гуманитарной помощи, управляемого правительством?

Полное описание процедуры на румынском языке - в документе Бюро по связям с диаспорой

  • Вы хотите импортировать гуманитарную помощь в Молдову в поддержку украинских беженцев - для организации по выбору донора?

Полное описание процедуры на румынском языке - в документе Бюро по связям с диаспорой

  • Вы хотите внести финансовый вклад в пользу украинских беженцев?

Это можно сделать через Государственную службу электронных платежей MPAY или прямым банковским переводом. 

Все банковские  реквизиты для прямых переводов - https://dopomoga.gov.md/minfin-donate/

  • Вы физическое лицо, и хотите ввезти гуманитарную помощь для беженцев в Молдову без прохождения стандартной процедуры документального оформления гуманитарного груза?

Гуманитарную помощь и другие пожертвования можно отправить на таможенный пост Леушены, на склад, находящийся в ведении государственного учреждения "Центр информационных технологий в финансах" (CTIF). Физические лица декларируют партию товара с помощью стандартных бланков, которые будут служить актом приёма - передачи пожертвования. Затем товары будут отправлены в Министерство труда и социальной защиты для распределения среди бенефициаров. Все услуги по таможенному оформлению будут предоставляться бесплатно.

Источник: решение Комиссии по Чрезвычайным ситуациям Республики Молдова от 10.03.2022