Временная защита в Республике Молдова - вся основная информация \ Тимчасовий захист у Республіці Молдова - вся основна інформація

Максимальний термін легального перебування в Республіці Молдова становить 90 днів із кожних 180 днів на рік і стосується всіх іноземних громадян, окрім тих, хто: 

  • отримали або мають статус Тимчасового захисту; 
  • отримали або мають статус біженця або будь-який інший вид гуманітарного захисту, які передбачає законодавство Республіки Молдова; 
  • отримали або мають дійсну посвідку на тимчасове проживання Республіки Молдова (permis de ședere provizorie\permanentă);
  • являються громадянами\підданими двух держав, однією з яких є Республіка Молдова. 

Період відліку 90 календарних днів для громадян України було автоматично розпочато з 15 травня 2023 року, без урахування більш ранніх термінів перебування. Для людей, які прибули після 15 травня 2023 року, відлік починається з першого дня прибуття, і закінчується через 90 календарних днів. Для зручності розрахунків термінів можна скористатися калькулятором термінів легального перебування в Молдові.


Максимальный срок легального пребывания в Республике Молдова составляет 90 дней из каждых 180 дней в году и касается всех иностранных граждан, кроме тех, кто:

  • получили или обладают статусом временной защиты;
  • получили или обладают статусом беженца или любого другого вида гуманитарной защиты, которые предусмотрены законодательством Республики  Молдова;
  • получили или обладают действительным ВНЖ Республики Молдова (permis de ședere provizorie\permanentă);
  • являются гражданами\подданными двух государств, одним из которых является Республика Молдова.
Период отсчёта 90 календарных дней для граждан Украины был начат автоматически с 15 мая 2023, без учета более ранних сроков пребывания. Для людей, прибывших после 15 мая 2023, отсчёт начинается с первого дня прибытия, и заканчивается через 90 календарных дней. Для удобства расчетов сроков можно воспользоваться  калькулятором сроков легального пребывания в Молдове.


Онлайн-заявка на статус тимчасового захисту в Молдові подається онлайн на спеціальному порталі:

Онлайн-заявка на статус временной защиты в Молдове подается онлайн на специальном портале:

https://protectietemporara.gov...


Детальніша інструкція щодо заповнення заявки на статус тимчасового захисту в Молдові:
Подробнейшая инструкция по заполнению заявки на статус временной защиты в Молдове:

 https://dopomoga.gov.md/protec...


Детальні відповіді на часті запитання щодо статусу тимчасового захисту від Генерального інспекторату по міграції:
Подробные ответы на частые вопросы по статусу временной защиты от Генерального инспектората по миграции:

https://dopomoga.gov.md/tempor...


Зразки основних документів, потрібних для отримання статусу тимчасового захисту в Молдові:
Образцы основных документов, необходимых для получения статуса временной защиты в Молдове:

https://dopomoga.gov.md/ptdocs


З будь-яких питань, пов'язаних як із процесом заповнення заявки, так і з юридичними аспектами, можна звертатися на гарячу лінію Генерального інспекторату з міграції: 080001527, - або на зелену лінію допомоги УПКБ ООН: 080080011, дзвінки з території Молдови на ці номери безкоштовні.

По любым вопросам, связанным как с процессом заполнения заявки, так и с юридическими аспектами, можно обращаться на горячую линию Генерального инспектората по миграции: 080001527, или на зелёную линию помощи УВКБ ООН: 080080011, звонки с территории Молдовы на эти номера бесплатны.